Trumpet

En trumpet är ett så kallat bleckblåsinstrument, alltså ett blåsinstrument som i vanliga fall är tillverkat i mässing. Den största skillnaden mot de så kallade träblåsinstrumenten är att ljudet kommer ifrån läpparnas vibrationer snarare än själva den luftströmmen som sprutas in i instrumentet.

Historia

En tidig form av trumpet var jakthornet som traditionellt sett var tillverkat av horn från något djur och användes för att kunna kommunicera över avstånd. Jakthornet tillhör gruppen “signalinstrument” där namnet är väldigt självförklarande. Utseendemässigt fick trumpeten sin form någon gång omkring år 1500, men det gick fortfarande inte att spela särskilt många toner. Man försökte lösa det problemet under 1700-talet när man placerade så kallade byglar, lösa rördelar, på instrumentet. Men det skulle dröja till år 1830 innan man började använda sig av olika ventiler för att skapa de olika ljud som går att åstadkomma idag. Den moderna trumpeten har normalt sett tre ventiler att använda sig av för att skapa olika ljud.

Spelandet

Det finns vissa så kallade “naturtoner”, alltså ljud som går att åstadkomma helt utan att använda sig av ventilerna. Man anpassar bland annat luftströmmens styrka och använder sin läppmuskulatur för att förändra ljudet i trumpeten. Men mellan dessa naturtoner finns det ett flertal toner som inte går att ta utan att ta hjälp av de ventiler som finns.

Det går att läsa i många tidningar och tidskrifter om olika kända trumpetare och om instrumentet i sig. Speciellt när det gäller olika former av rapportering kring musikgenren jazz kan det stå en del om just trumpeten eller trumpetaren i och med att den har en så pass framstående roll i en jazzorkester. Men det finns även diskussioner om ifall trumpeten är en genussymbol och vad det i så fall har för inverkan.

Tillverkare

Produktionen av trumpeter tog fart under mellankrigstiden och en mängd mindre tillverkare dök upp på marknaden och tillverkare från Frankrike och USA var de vanligaste. Under andra världskriget gick dock produktionen på sparlåga men efter kriget tog produktionen ny fart igen och en stor tillverkare av musikinstrument tog sig in på marknaden, nämligen Yamaha.

Många av de mindre tillverkarna har gått samman och är numera bara namn i en större koncern. Detta beror på flera faktorer men de två största är den minskade efterfrågan och att tillverkare som exempelvis Yamaha tog sig in på marknaden och började konkurrera om de kunder som fanns.

Louis Armstrong

När det handlar om kända personer som har spelat trumpet är troligtvis den allra mest kända av dem alla Louis Armstrong som under tidigt, och mitten av, 1900-talet tog hela jazzvärlden med storm. När han var 24 år, år 1925, gjorde han sin allra första inspelning med sin första grupp, “Louis Armstrongs Hot Five”. Han hade många stora framgångar under 1930- och 1940-talet när han ledde stora orkestrar och fick många betydande skivframgångar.

marinate