Säckpipa

Ett väldigt ikonsikt musikinstrument som antagligen alla har hört talas om och vet vad det är måste vara säckpipan. De flesta som tänker på en säckpipa ser en skotsk man som spelar på den, iklädd den klassiska skotska kilten. Faktum är att uppfattningen att säckpipan skulle ha uppfunnits i Skottland är ingenting annat än en ren myt. Många tror dock att så är fallet och till viss del har man de svenska historikerna att skylla detta på. De brukar nämna att säckpipan kom till de skotska lågländerna, från högländerna, på 1700-talet för att sedan spridas vidare till resten av Europa.

Historia

Säckpipan är förvisso en världskänd symbol för Skottland och den skotska kulturen, men faktum är att säckpipa spelades redan av de gamla egyptierna 4000 år före kristus. Det är alltså 5700 år tidigare än vad många tror. Förutom att säckpipan spelades i Egypten för numera 6000 år sedan har den även rapporterats på flera olika ställen runtom i Mellanöstern. Det finns även texter som talar om att den romerska kejsaren Nero, som regerade år 54 till 68, skulle ha spelat säckpipa.

Säckpipan kom sedan till Storbrittannien med romarna när de invarderade ön, men det finns ingenting som pekar på att säckpipan skulle ha nått Caledonierna, det folk som för tillfället bodde i Skottland under den tiden. Det man vet är dock att de aktivt kämpade för att hålla Skottland fritt från romarna. Deras inställning till romarna var ytterst hatisk så det finns få anledningar att tro att de då skulle ta till sig ett instrument ifrån den romerska kulturen.

Det man vet säkert är att det finns dokument som visar att säckpipan användes i Skottland år 1396. Säckpipan började förknippas med Skottland först när de allierade sig med England och fick sina egna avdelningar inom den brittiska armén. Där fick de spela på en säckpipsmodell som kom från den skotska högländerna. I och med att den brittiska armén reste runt i stora delar av världen började därför säckpipan att förknippas med de skottar som ingick i armén, och därmed med Skottland i stort. Skottarna har även under de senaste 400 åren involverat instrumentet i sin musik vilket naturligtvis har medfört att den har blivit en betydande del av deras kultur, och folk som besöker landet förväntar sig att få höra säckpipor spela.

marinate