Musik för speciella tillfällen

Oavsett om du planerar ett bröllop, ett dop eller en begravning är det av extra vikt att musiken är anpassad efter tillfället. Musiken måste förstås passa sammanhanget och uppfylla huvudpersonernas önskan. Nedan hittar du tips på musik som passar främst begravningar och minnesstunder.

Lämplig musik till en begravning

Både små och större begravningar blir mer stämningsfulla om det förekommer musikinslag. Dels kan musiken hjälpa till att sätta stämningen för begravningen och dels kan musiken fungera som ett tacksamt avbrott samt något att vila i en stund.

Om du tar hjälp av en begravningsbyrå i malmö eller i den stad där du planerar en begravning så kommer de kunna vägleda dig genom hela planeringsprocessen och hjälpa till med allt ifrån ceremonin till de juridiska bitarna. Om du ändå vill välja musiken helt själv kan det vara bra att ha några särskilda saker i åtanke.

För det första, en bra utgångspunkt är att välja musik som den avlidne tyckte om. Det kanske till och med är så att den avlidne formulerat en sista vilja och inkluderat ett eller flera förslag där. För det andra är det bra att tänka igenom om du vill arrangera en klassisk begravningsceremoni eller ha något annat tema som du kan koppla musiken till också. Du behöver också fundera på om du vill ha livemusik eller inspelad musik till din begravning.

Tekniken har inte bara underlättat för att framföra inspelad musik under en begravningsceremoni. Idag kan hela begravningar sändas digitalt, det verkar som om den här trenden är här för att stanna. Det finns både för- och nackdelar med att sända en begravning digitalt. Bland fördelarna kan nämnas att fler får möjlighet att delta och samtidigt är en tydlig nackdel att det inte blir lika stämningsfullt som att vara där på plats.

På samma sätt blir musiken mer stämningsfull om den spelas på plats.

marinate