Lyra

En lyra är ett mindre stränginstrument som oftast är förknippat med att plocka strängarna. Det förekommer dock vissa modeller där man likt en fiol använder sig av en stråk. Många tänker kanske på de grekiska gudarna Hermes och Apollon som båda två har avbildats med en lyra. I mytologin kom Apollon på Hermes med ett av alla upptåg och Hermes gav då Apollon sin lyra som en form av muta. Ska man vara väldigt petig var det inte en klassisk lyra som det handlade om, utan en Kithara som var ett instrument med lyran som sin grund. Kitharan klassas som ett så kallat lyrinstrument.

Historia och spridning

Faktum är att även fast lyran har förekommit i grekisk mytologi (och vissa andra) är de tidigaste avbilderna på instrumentet gjorda redan ca 3000 år före kristus, i det gamla Sumer. Den såg dock inte ut som den vi är vana att se idag, den versionen kommer ifrån Babylonien som man vet avbildade den omkring 2000 f. Kr. Den spred sig därifrån över stora delar av medelhavsområdet där många kulturer skapade sin egen tolkning av instrumentet, även om den grundprincip som babylonierna byggde sina lyror på fortfarande var den grund som användes.

marinate