Harpa

En harpa är ett stränginstrument med många strängar, de mer avancerade modellerna har hela 47 strängar och dessutom 7 pedaler som kan justera tonläget ytterligare. Harpan är ett av de äldsta kända instrumenten och man tror att den härstammar ifrån orienten. Den blev dock känd inom många olika kulturer för länge sedan och har lyckats ta sig in i dessa kulturers olika musiktraditioner. Från början användes harpan för bland annat solospel men den utvecklades under 1600-talet till den form den har idag, där harpan är ett vanligt orkesterinstrument.

Lite fakta som många inte vet om harpan

  • Harpans musik anses i vissa kulturer ha magiska krafter.
  • En känd harpist från England var Sidonie Goossens som levde tills hon blev 105 år.
  • Förr ansågs Harpan vara ett “kvinnligt” instrument, framför allt i antikens Rom, Grekland och Egypten. Trots att vi idag vet bättre än att dela in allt i manligt och kvinnligt verkar de gamla tankarna ha levt kvar hos just harpan. Det finns självklart skickliga män men de mest framstående harpisterna är kvinnor. Det är till antalet även många fler kvinnor än män som spelar harpa.
  • Det irländska ölet Guinness har Harpan som sin symbol.
marinate