Flöjt

Ett av de blåsinstrument som är allra vanligast är flöjter av olika sorter. Förr i skolorna var det nästan självklart att man skulle kunna spela i alla fall lite flöjt. Det är ett extremt gammalt instrument och det har hittats en flöjt gjord av mammutben som är daterad till att vara allra minst 30 000 år gammal.

Två vanligaste typerna

Generellt sett kan man säga att flöjter delas in i två kategorier. Det finns fler men dessa är mindre vanliga. Typerna är “spaltflöjt” och “kantflöjt”. Spaltflöjter är flöjter som man blåser i från ena änden och täcker över de hål som finns i en “spalt” på den för att skapa olika ljud. En av de allra vanligaste flöjterna, blockflöjten, ingår i kategorin spaltflöjter. En kantflöjt spelas, till skillnad mot spaltflöjten, från sidan. En vanlig variant av denna typ är den så kallade tvärflöjten. Det är lättare att påverka tonerna i en kantflöjt och den typen av flöjt ger en mjukare ton.

Övriga typer

Man brukar i övrigt prata om slutna eller öppna flöjter. Ett exempel på en sluten flöjt är Panflöjten som är en serie rör bredvid varandra av olika längd där den nedre änden är sluten. Den som spelar på detta instrument blåser ner luft i rören som, helt och hållet beroende på rörets längd, återger ett visst ljud. En öppen flöjt har istället öppna ändar. Bland annat blockflöjten är en så kallad öppen flöjt. Man kan säga att varje flöjt är två kategorier, antingen spalt- eller kantflöjt beroende på var man blåser in luft i instrumentet, och sen antingen öppen eler sluten beroende på hur ändarna ser ut.

marinate